Анкета о приватним и пословним путовањима становништва

Датум: 12.11.2018. године

У периоду од 22. новембра до 02. децембра 2018. године на територији Зворника биће спроведена Анкета о приватним и пословним путовањима становништава у Републици Српској.

Анкетирање ће вршити анкетари који ће носити акредитацију Републичког завода за статистику Републике Српске.

Прикупљени подаци су повјерљиви и биће коришћени искључиво за статистичке сврхе у складу са Законом о статистици Републике Српске.