27. редовна сједница Скупштине града Зворник

Позив

Zapisnik sa 26. redovne sjednice

Приједлог Oдлуке о лицитацији возила возног парка Градске управе града Зворник

Приједлог Одлуке о измјенама и допуни Одлуке о оснивању и именовању чланова привредног савјета града Зворник

Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о организовању и усклађивању аката о оснивању Јавне здравствене установе Дом здравља Зворник

Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде измјене дијела Регулационог плана ужег урбаног подручја града Зворник

Приједлог Одлуке о о продаји непосредном погодбом

Приједлог Одлуке о прихватању кредитног задужења

Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју града Зворника за 2018 годину

Информација о стању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Зворник са приједлогом мјера – 2019 година

Стратегија, извештај за 2018.