24. редовна сједница Скупштине града Зворник

Позив

Записник са 23. редовне сједнице

Информација о организованости, опремљености и функционисању цивилне заштите на подручју града Зворник

Информација о судским споровима

Приједлог Одлуке о заштити и држању домаћих животиња на подручју града Зворник

Приједлог Одлуке о измјени одлуке о предаји на управљање гробља у Челопеку

Приједлог Одлуке о именовању чланова Комисије за спровођење Јавног огласа за избор и именовање једног члана Градске изборне комисије града Зворник

Приједлог Одлуке о куповини градског грађевинског земљишта

Приједлог Одлуке о објављивању Јавног огласа за избор и именовање једног члана Градске изборне комисије града Зворник

Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом

Приједлог Одлуке о уступању водоводних и нканализационих система

Приједлог одлуке о уступању пословног објекта на привремено коршћење ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Приједлог одлуке о уступању пословног простора на привремено коришћење ју Дјечији вртић

Извјештај о раду 2018 НАША РАДОСТ

Извјештај о раду 2018 РСЦ Зворник

Извјештај о раду 2018 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Извјештај о раду 2018. ДОМ КИСЕЉАК

Извјештај о раду за 2018 ВОДОВОД

Извјештај о раду за 2018 ДОМ ЗДРАВЉА

Извјештај о раду за 2018 ДОМ ОМЛАДИНЕ.pdf

Извјештај о раду за 2018 ЗВОРНИК-СТАН

Извјештај о раду за 2018 ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈСКА ЗБИРКА ЗВОРНИК

Извјештај о раду за 2018 туристичка