22. редовна сједница Скупштине града Зворник

Позив за 22. сједницу

Записник са 21. редовне сједнице

Извјештај о стању у пољопривреди

Локални акциони план

План кориштења прихода-шуме

План кориштења прихода остварених по основу накнаде за експлоатацију шума за 2019. годину

Приједлог одлуке о давању сагласности на Споразум

Приједлог Одлуке о измјени одлуке о гробљима

Приједлог Одлуке о куповини некретнина Видовић Михајло

Приједлог Одлуке о куповини Видовић Жељко

Приједлог Одлуке о прихватању поклона Видовић Новица

Приједлог Одлуке о усвајању локалног акционог плана

Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења прихода остварених по основу накнада за експлоатацију шума за 2018. годину

Приједлог Одлуке о усвајању Плана коришћења

Приједлог Плана утрошка средстава од концесионих накнада за 2019. годину

Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину

Програм кориштења буџетских средстава за подстицај

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter