Ekološke dozvole

EKOLOŠKA DOZVOLA za poslovno-proizvodne objekte za preradu voća i povrća, hladnjaču i magacin „VOĆAR-PROMET“ d.o.o. Kalesija, PJ broj 1, Glumina bb
EKOLOŠKA DOZVOLA za izgradnju objekta benzinske stanice „SAS“ d.o.o. Priboj
EKOLOŠKA DOZVOLA za objekat za proizvodnju hljeba i peciva ZR-pekara “DUKAT“ Karakaj
EKOLOŠKA DOZVOLA za poslovni prostor u kome se vrše vulkanizerske usluge Vulkanizer „ALE“ Karakaj
Obnovljena e. d. za pogon za preradu kamena„NAMASTON“ d.o.o. Zvornik
Obnovljena e.d. za objekat autoservisa Autoservis „POPOVIĆ“ Jardan
Obnovljena e.d. za objekat autoservisa sa pratećim sadržajem Z.R. „RAKIĆ“ Roćević
Obnovljena e.d. za objekat autoservisa sa pratećim sadržajem ZR „VIDOVIĆ“ Oraovac
Obnovljena e.d. za objekat autoservisaAutoservis „Lazić MD“ Srednji Šepak
Obnovljena e.d. za objekat-benzinska pumpa sa TNG-om i pratećim sadržajima
Obnovljena e.d. za pogon za proizvodnju obuće
Obnovljena e.d. za pogon za proizvodnju hemijskih proizvoda „TEHNOHEM“ d.o.o. Zvornik
Obnovljena e.d. za pogon klaonice Z.R. „Klaonica-Karakajsko Polje“ Karakaj
Obnovljena e.d. za poslovni objekat u kome se vrše vulkanizerske usluge sa magacinskim prostorom i prodaja auto dijelova
Obnovljena e.d. za poslovni objekat-pogon za primarnu preradu drveta
Obnovljena e.d. za poslovni prostor u kome se vrši održavanje i popravka motornih vozila ZR „AUTO-SERVIS“ Jovanović Stanko, Donja Pilica
Obnovnjena e.d. za postrojenje za remontno- servisne usluge

Ekološka dozvola za objekat autoservisa ZTR Autoservis MIRKOVIĆ, Ekonomija.doc
Obnovljena ekološka dozvola za objekat automehaničarske radnje, ZR-autoservis Kovačević, Karakaj.doc
Obnovljena ekološka dozvola za objekat benzinske pumpe, EURO PETROL OIL, Zvornik.doc
Obnovljena ekološka dozvola za objekat bentinske pumpe PETROL BH OIL COMPANY D.O.O. Sarajevo, PJ Tršić.doc
Ekološka dozvola za objekat farme za tov pilića „M.DŽ“ Suad Alić s.p. Sopotnik.doc
Ekološka dozvola za objekte autolimarske radionice, autoperionice i vulkanizerske radionice „ROKA“ Karakaj.doc
Ekološka dozvola za poslovni objekat kamenorezačke radnje „ART STONE“ D.O.O. Đile.doc
Obnovljena ekološka dozvola za objekat benzinske stanice „PETROL BH OIL COMPANY“ D.O.O. Sarajevo.doc
Obnovljena ekološka dozvola za pogon za proizvodnju armaturnih mreža „ZO-ŽI“ d.o.o. Čelopek.doc
Obnovljena ekološka dozvola za poslovni objekat-benzinska pumpa „KESO-PROMET“ d.o.o. Zvornik.doc
Franjić Miroslav, Karakaj.doc
ZR “ELENA“ Branjevo.doc
ZTR “DEELGROS-KOMERC“ Tabanci.doc
Automatska praonica auta D.O.O. PATARA, Zvornik.doc
Autoperionica AKROPOLIS, Zvornik.doc
JZU „Dom zdravlja“ Zvornik.doc
Autoperionica sa kafe barom „R.R.“ Čelopek.doc
M&V GROUP d.o.o. Zvornik.doc
ZR EUROMONT, Roćević.doc
ZR EUROMONT, Roćević.doc MIM KOMERC. Čelopek.doc
“Alumina“ d.o.o. Zvornik.doc
ZR „HAVARIJA“ Karakaj.doc
ZR „TOČAK“ Karakaj.doc
ZR „BABIĆ“ Srednji Šepak.doc
ZR-autoservisa „ŠLJUNKARA“ Tršić.doc
ZTR-autoservis TOŠIĆ, Tabanci.doc
ZTR-pekara „STARI GRAD“ Zvornik.doc
ZTR “AMORTIZER SERVIS“ Karakaj.doc
PZ „PEMI“ p.o. Zvornik.doc
“DACA GROUP” d.o.o. Zvornik.doc
D.O.O. KESO PROMET, Zvornik Tršić-beton.doc
“INTERGAJ“ d.o.o. Bijeljina, PJ Karakaj.doc
D.O.O. „MOZIS“ Čelopek.doc
Autoperiona „MLAZ“ Karakaj.doc
PZ „Agropodrinje“ Zvornik.doc
“SAVA KOMERC“ d.o.o. Zvornik.doc
Kompanija Milojević Gilje-gas“ d.o.o. Bijeljina, PJ „Distributivni centar“ Zvornik.doc
„ECONIK“ d.o.o. Zvornik.doc
„NEŠKOVIĆ“ D.O.O. Bijeljina.doc
D.O.O. KESO PROMET, Zvornik Tršić.doc
ZTR-autoservis „ĐUKIĆ“ Karakaj.doc