Еколошке дозволе

Еколошка дозвола за објекат за производњу бетона „ВТ-КОМПРЕД“ д.о.о. Зворник

Еколошка дозвола за објекат за производњу дјечјег намјештаја ЗР “ДРВО ГАЛАНТ“ Каракај

Еколошка дозвола за погон за производњу ламелираних производа за столарију „ГОД“ д.о.о. Челопек

Обновљена еколошка дозвола за објекат аутоматске перионице

Обновљена еколошка дозвола за објекат бензинске пумпе са ТНГ-ом„О.F. company“ Д.o.o. Шетићи – Зворник

Обновљена еколошка дозвола за објекат бензинске станице „Зворник“ у насељу Дивич„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ПЈ Зворник, Дивич

Обновљена еколошка дозвола за објекат бензинске станице „Каракај“„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ПЈ Каракај

Обновљена еколошка дозвола за објекат каменорезачкe радионице са пратећим садржајем

Обновљена еколошка дозвола за погон пекаре ЗР-пекара „ЛИКИЋ“ Пилица

Обновљена еколошка дозвола за пословно-производни простор за израду и монтажу металних конструкција и дијелова конструкција

Рјешење о престанку важења е.д ЗР “ДРВО ГАЛАНТ“ Каракај,

Рјешење о престанку важења е.д. „Јокић Инвест“ д.о.о. Зворник

Рјешење о престанку важења е.д. “D&D Trejd“ д.о.о. Пилица

Рјешење о престанку важења е.д. “ДУО МАРКОВИЋ“ д.о.о. Брчко, Подружница бр.1 „ОБУЋА М.Г.М“ Каракај

Рјешење о престанку важења е.д. “ЗВОРНИК ПУТЕВИ“ А.Д. Зворник

Рјешење о престанку важења е.д. „MEDIC-OTP“ д.о.о. Зворник

Рјешење о престанку важења е.д. „ВЕБОС“ Д.О.О. Зворник

Рјешење о престанку важења е.д. „ГОД“ Д.О.О. Челопек

Рјешење о престанку важења е.д. „КЕСО ПРОМЕТ“ Д.О.О. Тршић

Рјешење о престанку важења е.д. Д.О.О. „Алфа инвест“ Зворник

Рјешење о престанку важења е.д. ЗР „СТАРТ“ Средњи Шепак

Рјешење о престанку важења е.д. ЗТР “МАРКОВИЋ“ Средњи Шепак

Рјешење о престанку важења е.д. Каменорезачка радња „ЈОВАНИЋ“ Брањево

ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за пословно-производне објекте за прераду воћа и поврћa, хладњачу и магацин „ВОЋАР-ПРОМЕТ“ д.о.о. Калесија, ПЈ број 1, Глумина бб
ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за изградњу објекта бензинске станице „САС“ д.о.о. Прибој
ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за објекaт за производњу хљеба и пецива ЗР-пекара “ДУКАТ“ Каракај
ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за пословни простор у коме се врше вулканизерске услуге Вулканизер „АЛЕ“ Каракај
Обновљена е. д. за погон за прераду камена„НАМАСТОН“ д.о.о. Зворник
Обновљена е.д. за објекат аутосервиса Aутосервис „ПОПОВИЋ“ Јардан
Обновљена е.д. за објекат аутосервиса са пратећим садржајем З.Р. „РАКИЋ“ Роћевић
Обновљена е.д. за објекат аутосервиса са пратећим садржајем ЗР „ВИДОВИЋ“ Ораовац
Обновљена е.д. за објекат аутосервисаAутосервис „Лазић МД“ Средњи Шепак
Обновљена е.д. за објекат-бензинска пумпа са ТНГ-ом и пратећим садржајима
Обновљена е.д. за погон за производњу обуће
Обновљена е.д. за погон за производњу хемијских производа „ТЕХНОХЕМ“ д.о.о. Зворник
Обновљена е.д. за погон клаонице З.Р. „Клаоница-Каракајско Поље“ Каракај
Обновљена е.д. за пословни објекат у коме се врше вулканизерске услуге са магацинским простором и продаја ауто дијелова
Обновљена е.д. за пословни објекат-погон за примарну прераду дрвета
Обновљена е.д. за пословни простор у коме се врши одржавање и поправка моторних возила ЗР „АУТО-СЕРВИС“ Јовановић Станко, Доња Пилицa
Обновњена е.д. за постројење за ремонтно- сервисне услуге

Еколошка дозвола за објекат аутосервиса ЗТР Аутосервис МИРКОВИЋ, Економија.doc
Обновљена еколошка дозвола за објекат аутомеханичарске радње, ЗР-аутосервис Ковачевић, Каракај.doc
Обновљена еколошка дозвола за објекат бензинске пумпе, EURO PETROL OIL, Зворник.doc
Обновљена еколошка дозвола за објекат бентинске пумпе PETROL BH OIL COMPANY D.O.O. Сарајево, ПЈ Тршић.doc
Еколошка дозвола за објекат фарме за тов пилића „M.DŽ“ Суад Алић с.п. Сопотник.doc
Еколошка дозвола за објекте аутолимарске радионице, аутоперионице и вулканизерске радионице „РОКА“ Каракај.doc
Еколошка дозвола за пословни објекат каменорезачке радње „ART STONE“ Д.О.О. Ђиле.doc
Обновљена еколошка дозвола за објекат бензинске станице „PETROL BH OIL COMPANY“ Д.О.О. Сарајево.doc
Обновљена еколошка дозвола за погон за производњу арматурних мрежа „ЗО-ЖИ“ д.о.о. Челопек.doc
Обновљена еколошка дозвола за пословни објекат-бензинска пумпа „КЕСО-ПРОМЕТ“ д.о.о. Зворник.doc
Фрањић Мирослав, Каракај.doc
ЗР “ЕЛЕНА“ Брањево.doc
ЗТР “DEELGROS-KOMERC“ Табанци.doc
Аутоматска праоница аута Д.О.О. ПАТАРА, Зворник.doc
Аутоперионица АКРОПОЛИС, Зворник.doc
ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник.doc
Аутоперионица са кафе баром „Р.Р.“ Челопек.doc
M&V GROUP д.о.о. Зворник.doc
ZR EUROMONT, Roćević.doc
ZR EUROMONT, Roćević.doc МИМ КОМЕРЦ. Челопек.doc
“Aлумина“ д.о.о. Зворник.doc
ЗР „ХАВАРИЈА“ Каракај.doc
ЗР „ТОЧАК“ Каракај.doc
ЗР „БАБИЋ“ Средњи Шепак.doc
ЗР-аутосервиса „ШЉУНКАРА“ Тршић.doc
ЗТР-аутосервис ТОШИЋ, Табанци.doc
ЗТР-пекара „СТАРИ ГРАД“ Зворник.doc
ЗТР “АМОРТИЗЕР СЕРВИС“ Каракај.doc
ПЗ „ПЕМИ“ п.о. Зворник.doc
“DACA GROUP” д.о.о. Зворник.doc
Д.О.О. КЕСО ПРОМЕТ, Зворник Тршић-бетон.doc
“ИНТЕРГАЈ“ д.о.о. Бијељина, ПЈ Каракај.doc
Д.О.О. „МОЗИС“ Челопек.doc
Аутоперионa „МЛАЗ“ Каракај.doc
ПЗ „Агроподриње“ Зворник.doc
“САВА КОМЕРЦ“ д.о.о. Зворник.doc
Компанија Милојевић Гиље-гас“ д.о.о. Бијељина, ПЈ „Дистрибутивни центар“ Зворник.doc
„ECONIK“ д.о.о. Зворник.doc
„НЕШКОВИЋ“ Д.О.О. Бијељина.doc
Д.О.О. КЕСО ПРОМЕТ, Зворник Тршић.doc
ЗТР-аутосервис „ЂУКИЋ“ Каракај.doc