Neradni dani u januaru

Datum: 28.12.2017. godine
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske Nova godina se praznuje kao republički praznik, a neradni dani su ponedeljak, 1. januara i utorak, 2. januara.

Pravoslavni Božić je vjerski praznik koji se praznuje na Badnji dan i dan Božića.   Dan Republike Srpske, 9. januar, praznuje se kao republički praznik.

U dane praznika Republike 1. 2. i 9. januara ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Prema gradskoj Odluci o radnom vremenu u dane republičkih praznika dužni su da rade:zdravstvene ustanove, apoteke i preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom, prevoz putnika, preduzeća za održavanje puteva i vatrogasna jedinica.

U ovim preduzećima, ustanovama i organizacijama u dane republičkih praznika obavezno je organizovanje rada i dežurstva u obimu potrebnom za funkcionisanje njihove osnovne djelatnosti i za pružanje neophodnih usluga građanima. Preduzeća, ustanove i organizacije koje u redovnim aktivnostima imaju organizovan rad za neradne dane, nisu obavezna da utvrde povećan obim rada i dežurstva utvrđen ovom Odlukom.

Gradskom Odlukom definisano je da u dane Republičkih praznika 1. 2. i 9. januar do 15:00 sati mogu da rade prodajni objekti pretežno prehrambene robe, kao i kiosci za prodaju štampe, butici, prodavnice cvijeća, frizeri i uslužne djelatnosti, radionice održavanja i popravke motornih vozila.

U dane republičkih praznika mogu da rade ugostiteljski objekti u radnom vremenu za redovne radne dane utvrđenim Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području grada Zvornik.

Ugostiteljski objekti mogu da rade neograničeno 31.12. na 01. januar i 13/14 januar, a 02. januara do 03.00 časova.U dane vjerskih praznika 6. i 7. januar sva pravna lica i preduzetnici mogu da rade u skladu sa radnim vremenom za redovne radne dane.