Obavještenje o Javnom pozivu

Zvornik, 11.10.2017. godine

Po Projektu za oporavak od poplava koji finansira Evropska unija, u saradnji sa vladama entiteta, a sprovodi UNDP zajedno sa partnerskim nevladinim organizacijama, opštinama i gradovima, objavljen je Javni poziv za odabir korisnika i korisnica iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva, za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine i pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti fizička lica, odnosno nosioci domaćinstva za porodice, u zgradi Gradske uprave, kancelarija br.5. Formular za prijavu, sa kriterijumima za odabir, može se preuzeti u zgradi Gradske uprave, kancelarija br.5, Centru za socijalni rad i u mjesnim kancelarijama, kao i na internet stranicama Gradske uprave www.gradzvornik.org i UNDP-a www.ba.undp.org.

Javni poziv je otvoren do 9. novembra 2017. godine.