Fond za liječenje teško oboljele djece

Zvornik, 23.08.2017. godine

U organizaciji Službe predsjednika Republike Srpske u Zvorniku je održana javna rasprava o Nacrtu zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu.

Generalni sekretar Službe predsjednika Republike Srpske Siniša Karan rekao je da se Zakonom formira fond kao javno lice sa javnim ovlašćenjima čiji je osnivač Republika Srpska i koji će biti vlasništvo Republike Srpske i svih njenih građana.

Predviđeno je da Fond prikuplja sredstva  iz posebnog doprinosa solidarnosti od svih zaposlenih u Republici Srpskoj u iznosu od 0,25 posto od neto plate, posebnog doprinosa za solidarnost opština i gradova i donacija preduzeća, organizacija i pojedinaca.

– Zakon tretira  način dodjele sredstva putem stručne komisije koju će činiti posebni ljekari specijalisti koji će dati konačno stručno mišljenje i nalaz koja su to djeca i koja je to vrsta teških oboljenja koja će podlijegati ovom zakonu. Takođe predviđa niz mehanizama transparentnog dnevnog uvida svakog građanina u priliv i odliv novca, kome je dat, kao i posebnu skupštinsku kontrolu trošenja novca – rekao je Karan.

On je naglasio da je Nacrt ovog zakona usvojila Narodna skupština Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike Srpske, uz zaključak da se, zbog posebne važnosti i materije kojom se bavi zakon, uputi u javnu raspravu.

– Zakon se bavi materijom koja je bitna za sve građane Republike Srpske, posebno za roditelje koji imaju teško oboljelu djecu, kao i za sve organe i organizacije, te za naučne i stručne ustanove u Srpskoj – istakao je Karan.

Prema njegovim riječima, cilj zakona je dijagnostika i liječenje one djece do 18 godina za koju u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, niti u onim zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja ima ugovore van Srpske, nije moguća dijagnostika i liječenje.

Javna rasprava u Zvorniku kojoj su prisustvovali predstavnici grada Zvornika, te opština Osmaci, Srebrenica, Milići, Bratunac, Vlasenica i Šekovići, treća je po redu, a planirano je da ova aktivnost bude završena do kraja ove sedmice i u drugim gradovima Republike Srpske. Prijedlog zakona biće upućen u Narodnu skupštinu Republike Srpske za naredno prvo zasjedanje.