СУБВЕНЦИЈА ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

Датум : 18.08.2017. године

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Градска управа града Зворника и у овој буџетској години издваја средства на име субвенције за превоз ученика основних и средњих школа за шта је у буџету Града Зворника планирано 150.000 КМ.

Право на субвенцију за мјесец септембар може се остварити на основу изјаве родитеља о социјалном статусу и броју школске дјеце. Образац Изјаве моћи ће се попунити у Градској управи Зворник, канцеларија број 4, од понедељка, 21. августа.

Право на превоз за мјесец октобар родитељи школске дјеце моћи ће остварити на основу достављених докумената о социјалном статусу породице, потврдама о упису и другим документима. Списак потребних докумената може се преузети у канцеларији бр. 4.

Права на одређен проценат субвенције превоза утврђена су одлуком градоначелника. Ради се о субвенцији превоза средњошколаца зато што према важећим прописима они не подлијежу субвенционирању од стране ресорног министарства. Из градског буџета биће субвенциониран и превоз за основце који путују до 4 километра, јер нису обухваћени  субвенцијом од стране министарства.

Градска управа Зворник ће учествовати у плаћању мјесечних карата у проценту од 20 до 100 посто, а поред постојећих категорија, биће субвенциониран и превоз до школе за ученике првог разреда средње школе који су носиоци Вукове дипломе у основној школи и за средњошколце са просјеком 5,00 у претходном разреду.

Право на субвенцију превоза у прошлој години користило је око 650 ученика.

Све потребне информације у вези остваривања права на субвенцију за превоз ученика могу се добити и путем телефона бр. 056/ 232-212.