Izgradnja mokrih čvorova u JU „Dom za stara lica“ u Kiseljaku

Broj:  02-360-23/17
Datum:20.02.2017. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 41. i 47. Statuta Grada Zvornik („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 2/16 i 14/16), gradonačelnik Grada Zvornik,  donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Izgradnja mokrih čvorova u JU „Dom za stara lica“ u Kiseljaku“, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. HIDROCOM“ d.o.o. Patrijarha Pavla 24, Zvornik.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za izvršenje navedenih radova u ukupnom iznosu od 5.781,00 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 5 dana od dana uvođenja u posao od strane vršioca stalnog stručnog nadzora, a plaćanje se vrši na osnovu dostavljene ovjerene okončane situacije. 

                                                                                                 III                                               

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.opstina-zvornik.org.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „HIDROCOM“ d.o.o. Zvornik,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.