Izrada glavnog projekta fiskulturne sale u naselju Branjevo

Broj: 02-360-71/16
Datum:14.06.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana  72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 106/15), v.d. Gradonačelnika Grada Zvornik,  donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Izrada glavnog projekta fiskulturne sale u naselju Branjevo, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. „GENEX d.o.o. Svetog Save bb- Zvornik.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za isporuku navedene robe u ukupnom iznosu od 6.903,00 KM sa PDV-om.

Rok za izvođenje radova je 45 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši na osnovu dostavljene ovjerene fakture.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.opstina-zvornik.org.

Pripremio: Darko Cvjetinović                                    Verifikovao:Zoran Đukanović

V.D. GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Genex“ d.o.o. Zvornik,                                                                       Zoran Stevanović
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.