Sanacija kamene pozide u ulici Marka Markovića u Zvorniku

Broj:  02-360-62/16
Datum:13.05.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana  72. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 106/15), v.d. Gradonačelnika Grada Zvornik,  donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Sanacija kamene pozide u ulici Marka Markovića u Zvorniku“, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. „KOČANJ PROM“ d.o.o. Čelopek bb, Zvornik.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za izvođenje navedenih radova u ukupnom iznosu od 2.056,28 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 10 dana od dana uvođenja u posao od strane vršioca stalnog stručnog nadzora, a plaćanje se vrši na osnovu dostavljene ovjerene okončane situacije. 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.opstina-zvornik.org

Pripremio:

Zoran Đukanović

V.D. GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Kočanj prom“ d.o.o. Zvornik,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.