Revizija projektno tehničke dokumentacije

Broj:  02-360-60/16
Datum:26.04.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana  72. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 106/15), v.d. Gradonačelnika Grada Zvornik,  donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Revizija projektno tehničke dokumentacije“, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. G.P. „OBNOVA“ d.o.o. Put srpskih dobrovoljaca bb, Šamac.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za isporuku navedene robe u ukupnom iznosu od 4.387,50 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluga je 10 dana od dana dostavljanja projektne dokumentacije koja je predmet revizije, a plaćanje se vrši na osnovu dostavljene ovjerene fakture.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.opstina-zvornik.org

Pripremio: Zoran Đukanović

     V.D. GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. G.P. „OBNOVA“ d.o.o. Šamac,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,

Arhiva.