Literarni konkurs

Broj: 08-sl/16
Datum, 18.04.2016.godine

Na osnovu Zakona o Gradu Zvornik, (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 106/15), Zvornik je  dobio “status  Grada“ od 01. januara 2016. godine. Tim povodom Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “ Prosvjeta“, Gradski odbor Zvornik u saradnji sa Gradskom upravom grada Zvornik, Odjeljenje za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti, raspisuje

LITERARNI NAGRADNI KONKURS
na temu:  “Zvornik, moj grad“ (prozni i poetski radovi)

 Uslovi konkursa:

 -Na konkursu mogu učestvovati svi učenici osnovnih i srednjih škola Grada Zvornik,

-Radovi moraju biti samostalna učenička ostvarenja.

U zaglavlju svakog rada treba navesti obavezne podatke:

Ime i prezime učenika, razred koji pohađa, i naziv škole.

Radovi se predaju u 3 (tri) primjerka, štampano u fontu “Arial“, veličina slova 10.

Prispjele radove ocjenjivaće stručni žiri.

Učenici učesnici konkursa radove mogu predati pedagogu škole, do 10. maja 2016. godine.

Dodjela nagrada:

O rezultatima konkursa učesnici će biti   informisani do 16.maja.

Dodjela nagrada će se obaviti u okviru obilježavanja 21. maja, Dana Grada Zvornik.

 

Nagrade:

– Za učenike osnovnih škola: Prva nagrada 150KM; Druga nagrada 100KM; Treća nagrada 50KM.

– Za učenike srednjih  škola: Prva nagrada 150KM; Druga nagrada 100KM; Treća nagrada 50KM.

– Deset učenika biće nagrađeno knjigom.

Kontakt osoba: Radosav Perić, predsjednik SPKD “Prosvjeta“, Gradski odbor Zvornik, tel.065-836-092.

 

SPKD “PROSVJETA“ -GO Zvornik                                            VD NAČELNIKA ODJELJENJA

Radosav Perić, s.r.                                                               Milan Cvijetinović, s.r.