Усвојен Извјештај о изградњи у граду Зворнику

Зворник, 15.12.2015. године
Усвојен Извјештај о изградњи у граду Зворнику

Скупштина општине Зворник усвојила је на данашњој редовној сједници Извјештај о изградњи у граду Зворнику у периоду октобар 2014. године – крај 2015 године.

У овом периоду поднесено је 1.895 захтјева за издавање локацијских услова, док је у поретходне двије године укупно поднесено 269 захтјева. Захтјева за одобрење за градњу и употребу поднесено је је 297 што је више него у 2013. и 2014. години када је укупно поднесено 226 захтјева.

– Анализом упоредних података утврђено је да је ступањем на снагу новог Закона о уређењу простора и грађењу, а којим је омогућена легализација бесправно изграђених објеката, знатно повећан број поднесених захтјева за издавање накнадних локацијских услова и накнадних грађевинских дозвола, укупно око 2.300. Овакво повећање у односу на раније спровођене легализације резултат је свеобухватне и позитивне кампање Општинске управе која је састављена из низа мјера, са циљем смањења трошкова и олакшавања спровођења поступка легализације – рекао је Бошко Којић, начелник одјељења за просторно уређење.

У периоду на који се односи Извјештај легализовано је изграђено или се гради 13.157 квадрата стамбених и пословних површина, док је у периоду 2013-2014 година легализовано и изграђено 6.142 квадратна метра.