Зворник добио статус града

Зворник, 10.12.2015. године
ЗВОРНИК ДОБИО СТАТУС ГРАДА

 Народна скупштине Републике Српске усвојила је на данашњој сједници Закон о граду Зворнику  чиме је Зворник добио статус града.

Посланици су усвојили и измјене и допуне Закона о територијалној организацији Републике Српске, чије је усвајање неопходно са Законом о граду Зворник.

Замјеник начелника општине Зворник Бојан Ивановић поновио је да ово превасходно значи враћање неких институција у Зворник, као што је Центар јавне безбједности, или њихових представништава и канцеларија што би, између осталог, омогућило да грађани за одређене услуге не морају да иду у друге градове, него би их завршавали у Зворнику.

Он је изразио очекивање и да се добијање статуса града одрази и на привредни и предузетнички потенцијал Зворника који се профилисао као центар регије Бирач, а што је овим чином само  потврђено.

Ивановић је додао да ће убрзо бити спроведене све активности које захтијева сама промјена статуса Зворника.

– Након усвајања у Народној скупштини и објављивања у Службеном гласнику Републике Српске приступићемо измјени свих докумената почев од Статута, свих пратећих докумената, печата, односно спровести све измјене које захтијева добјање статуса града – најавио је Ивановић.

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Лејла Решић истакла је приликом образлагања овог законског рјешења да се овим Законом уређује подручје, надлежности, органи и финансирање града, као и да подручје града Зворник чине насељена мјеста која су чинила подручје општине Зворник. Статутом града уређују се његове надлежности, организација и рад органа, као и његова обиљежја, облици непосредног одлучивања грађана и друга питања од значаја за остваривање права и дужности овог града.