Otvaranje područnih odjeljenja Osnovne muzičke škole

Datum: 03.12.2015. godine
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
PRIPREME ZA OTVARANJE PODRUČNIH ODJELJENJA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

Po zaključku Skupštine opštine Zvornik Osnovna muzička škola „Vojin Komadina“ preduzela je aktivnosti koje treba da omoguće otvaranje područnih odjeljenja ove škole u Kozluku, Roćeviću, Pilici i Drinjači.

Aktivnosti se preduzimaju na osnovu interesovanja roditelja iz ovih područja i obaveze lokalne uprave da se djeci iz ovih mjesta obezbjede uslovi da pohađaju osnovnu muzičku školu.

Rad područnih odjeljenja započeo bi u školskoj 2016/17 godini, u njima bi se izučavali  instrumenti klavir i harmonika, a raspored časova uskladio bi se sa rasporedom matične škole učenika.

Do kraja decembra osnovna muzička škola provešće anketu kako bi se dobio broj potencijalnih polaznika škole, te održati sastanke sa direktorima osnovnih škola u ovim mjesnim zajednicama gdje bi trebalo da se odvija nastava Osnovne muzičke škole.

Opština Zvornik daje punu podršku u realizaciji ovih aktivnosti i finansiraće dio plata nastavnog osoblja u područnim odjeljenjima ove škole.

Osnovna muzička škola „Vojin Komadina“ do sada ima dva područna odjeljenja u Čelopeku i Oraovcu koja broje 35 učenika.