Saopštenje za javnost

Datum: 10.09.2015.godine

ORUŽANE SNAGE BiH OTKLANJAJU POSLJEDICE PROŠLOGODIŠNJIH POPLAVA U OPŠTINI ZVORNIK

U skladu sa Sporazumom koji je Opština Zvornik potpisala sa Ministarstvom odbrane BiH, Inžinjerijske jedinice Oružanih snaga BiH već sedam dana rade na otklanjanju posljedica prošlogodišnjih poplava i klizišta na teritoriji opštine Zvornik.

Opština Zvornik, prema Sporazumu, obezbjeđuje smještaj i gorivo, a mašine i rukovaoce obezbjeđuju Oružane snage BiH koje trenutno rade na uređenju riječnog korita u Sopotnikui sanaciji klizišta u Lokanju i Gornjoj Kamenici.

Prema planu rada Oružanih snaga, one će biti angažovane na teritoriji opštine Zvornik oko 30 dana.

Oružane snage BiH krajem prošle godine uspješno su bile angažovane na  izgradnji mostova na rijeci Drinjači u Kušlatu i na Jaseničkoj rijeci u mjesnoj zajednici Jasenica.