Sporazum za unapređenje zemljišne administracije i procedura

Zvornik, 02.09.2015. godine

NAČELNIK POTPISAO SPORAZUM ZA  UNAPREĐENJE ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PROCEDURA

Načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović potpisao je  sa direktorom Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Milošem Komljenovićem i direktoricom Projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura“ – CILAP Anđom Zimonjić Sporazum o uspostavljanju adresnog registra za područje opštine Zvornik.

Projekat CILAP je zajednički projekat Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije BiH i Geodetske Uprave Kraljevine Švedske čiji je cilj unapređenje zemljišne administracije u Republici Srpskoj i FBiH. Projekat CILAP je donatorski projekat Vlade Kraljevine Švedske i sve aktivnosti u Projektu finansiraju se iz donatorskih sredstava.

„Prva faza Projekta je uspostavljanje adresnog registra i mi smo već imali nekoliko sastanaka gdje smo na neki način uvedeni u  program i način formiranja tog registra. Vlade Kraljevine Švedske obezbjediće donatorska sredstva u vidu softvera,odnosno programa koji će biti usklađen sa zakonskom regulativom Republike Srpske i sa preporukama Evropske Unije.  Do kraja godine očekujemo da dobijemo taj program i računarsku opremu, kao i da se izvrši obuka lica koja bi radila na unošenju naziva ulica i kućnih brojeva u registar, a početkom naredne godine i da se krene sa unosom. U opštini Zvornik smo već počeli da pravimo bazu podataka po naseljenim mjestima, a softver će nam umnogome olakšati, jer ćemo imati sve podatke na kompjuteru, sa ortofoto podlogom, gdje ćemo lakše unositi promjene – kaže Petar Maksimović, savjetnika načelnika opštine Zvornik.

Očekuje se da u toku naredne godine bude uspostavljen lokalni adresni registar opštine Zvornik čiji je značaj veliki i za građane i za institucije i koji će omogućiti da se adrese vode na jedinstven, uređen i funkcionalan način.

Sporazum je potpisan u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske u okviru Projekta „Izgradnja kapaciteta za poboljšanje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ (CILAP).