Субвенција мјесечних карата ученика

Датум : 11.08.2015. године

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
СУБВЕНЦИЈА МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА УЧЕНИКА

Из буџета општине Зворник и предстојеће школске, 2015/16 године, биће вршена субвенција трошкова превоза ученика основних и средњих школа.
Општина ће у проценту од 20 одсто до 100 посто (право на субвенцију од 100 посто имају само дјеца без родитеља) учествовати у плаћању ђачких мјесечних карата за категорије :
– по основу социјалног статуса,
– по основу допунских права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида,
– по основу материјалног стања и броја школске дјеце у породици и
– по основу постигнутог успјеха ученика у претходном разреду.
Да би се остварило право на субвенцију превоза за ученике из вишечланих породица слабог материјалног стања потребно је да до 1. септембра родитељи или ученици у стручној служби општине доставе податке о броју ученика и социјалном статусу и таква изјава важиће за септембар, док ће за октобар морати да доставе потребна документа.
Поред постојећих категорија, из општинског буџета субвенционира се и превоз до школе за ученике првог разреда средње школе који су носиоци Вукове дипломе у основној школи и за средњошколце са просјеком 5,00 у претходном разреду.
Из општинског буџета биће субвенциониран и превоз за основце који путују до 4 километра, због тога што не подлијежу субвенцији од стране Министарства.
Спискове за основце који путују до 4 километра доставиће школе.
Ове буџетске године за превоз ученика планирано је 130.000 КМ, што је на нивоу претходне године, када је субвенцију превоза остварило око 600 ученика.
Додатне информације могу се добити у Општинској управи Зворник, канцеларија број 4. или на телефон 056/ 232-212.