Vodovod i komunalije

GARANT KOMUNALNOG KOMFORA

„VODOVOD I KOMUNALIJE“ AD ZVORNIK   
Tel/fax: 056-211-154, 212-020
e:mail: vodovodikomunalije@teol.net

Prikupljanje, transport i distribucija vode za piće, sakupljanje, odvoženje i odlaganje čvrstog komunalnog otpada – osnovne su djelatnosti preduzeća „Vodovod i komunalije“.

Preteča današnjeg akcionarskog društva sa većinskim udjelom  državnog kapitala (oko 75 odsto) bilo je Komunalno-građevinsko zanatsko preduzeće „Mladost“ sa nešto širim spektrom djelatnosti, osnovano odlukom Skupštine opštine Zvornik. Poslije nekoliko statusnih promjena, 03. jula 2007. godine dobija sadašnje ime – AD „Vodovod i komunalije“ Zvornik.

Društvo danas zapošljava oko 150 radnika čiji je prvenstveni zadatak da građanima, privrednim subjektima i javnim ustanovama obezbijede i isporuče potrebne količine pitke vode, te da održavaju higijenu na gradskim ulicama, sakupljaju i deponuju čvrsti komunalni otpad.
„Vodovod i komunalije“ koriste dva izvorišta u višim dijelovima opštine i bunare u aluvionu rijeke Drine čiji su potencijali za vodosnabdjevanje ogromni. Preduzeće raspolaže  količinama vode dovoljnim da se zadovolje potrebe na području čitave opštine Zvornik a trenutno je organizovanim vodosnabdjevanjem obuhvaćeno oko 70 odsto njene teritorije, te je krajnji cilj da ovaj vid snabdjevanja vodom učini dostupnim i svim ostalim građanima, firmama i ustanovama. Do kraja 2016. godine na oko 95 odsto teritorije, praktično u čitavoj opštini, biće obezbijeđeno organizovano prikupljanje čvrstog komunalnog otpada.

Pored osnovnih djelatnosti, „Vodovod i komunalije“ brinu i o održavanju gradskog groblja, uređenju plaže i šetališta pored Drine prema Đurđevgradu, kao i o održćavanju pješčanih staza u zimskim mjesecima.
Za svoje djelatnosti preduzeće raspolaže odgovarajućom opremom i obučenim radnicima. Dalja modernizacija razvojni je prioritet kako bi se kvalitetno odgovorilo na sve potrebe i zahtjeve građana, širile djelatnosti i uspješno poslovalo u tržišnim uslovima.