Razvojno područje Majevica

RAZVOJNO PODRUČJE MAJEVICA

„World Vision“ je međunarodna humanitarna organizacija za pomoć, razvoj i zagovaranje, posvećena radu sa djecom, porodicama i zajednicama na prevazilaženju siromaštva i nepravde. Na području općina  Kalesija, Sapna i Zvornik „World Vision“ djeluje od 2006. godine kroz program „Razvojno područje Majevica“

Pravci u kojima „World Vision“ djeluje usmejreni su ka prevazilaženju siromaštva i eliminaciji nasilja na području opštine Zvornik, sa posebnim akcentom na:  nasilje među djecom i mladima, porodično nasilje-neuređeni porodični odnosi s naglaskom na razdvajanje porodice,kvalitet obrazovanja i socio-ekonomske razlike u zajednici sa naglaskom na siromaštvo