Развојно подручје Мајевица

РАЗВОЈНО ПОДРУЧЈЕ МАЈЕВИЦА

„World Vision“ је међународна хуманитарна организација за помоћ, развој и заговарање, посвећена раду са дјецом, породицама и заједницама на превазилажењу сиромаштва и неправде. На подручју опћина  Калесија, Сапна и Зворник „World Vision“ дјелује од 2006. године кроз програм „Развојно подручје Мајевица“

Правци у којима „World Vision“ дјелује усмејрени су ка превазилажењу сиромаштва и елиминацији насиља на подручју општине Зворник, са посебним акцентом на:  насиље међу дјецом и младима, породично насиље-неуређени породични односи с нагласком на раздвајање породице,квалитет образовања и социо-економске разлике у заједници са нагласком на сиромаштво