Prvo mjesto – Najbolja Opština u BiH okrenuta ka mladima (GIZ)

Prvo mjesto – Najbolja Opština u BiH okrenuta ka mladima (GIZ)

Zajednički pristup u rješavanju omladinskih problema, obogaćivanje sadržaja i prostora za rad i djelovanje mladih, kreiranje prve Politike za mlade u BiH govore da Opština Zvornik pokazuje opredjeljenje da zajedničkim djelovanjem sa mladima radi na poboljšanju njihovo društveno-ekonomskog položaja. U prilog navedenom govori nagrada – osvojeno prvo mjesto na takmičenju (javnom konkursu za sve ošptine u BiH) za najbolju BiH Opštinu okrenutu mladima koju je Opština Zvornik dobila od strane Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ).

Omladinski aktivizam, sa pravom možemo reći, razvijen je na zavidnom nivou.