Постинвестициона подршка инвеститорима у Републици Српској

Постинвестициона подршка инвеститорима у Републици Српској

Програм Постинвестиционе подршке инвеститорима у  Републици Српској је успоставило Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске (МЕОРС), уз помоћ Међународне финансијске корпорације (ИФЦ), као облик институционалне сарадње ентитетских и општинских власти која има за циљ обезбеђивање систематске подршке инвеститорима у њиховој намјери да одрже, унаприједе и/или прошире пословање.

Према упутствима експерата наведених институција општина Зворник је приступила изради инвестиционог сажетка у коме су представљене компаративне предности подручја и могућности за улагање.

Потом је урађен профил инвестиционог пројекта „Покретање производних и проширење прерађивачких капацитета „Смрчак“ ДОО ради задовољења растуће тражње за органском храном“ који је испунио задате критеријуме: основна дјелатност предузећа у једном од приоритетних сектора привреде, учешће извоза у укупном промету предузећа и значај пројекта за локалну заједницу.

Једна од кључних програмских активности је одржавање састанака са постојећим  инвеститорима у циљу упознавања са изазовима и препрекама у пословању и пружања помоћи у превазилажењу истих, операционализацији постојећих и покретању планираних нових (ре)инвестиција. Сврха свега наведеног јесте стварање повољног пословног амбијента којим ће бити задовољни постојећи и привучени нови инвеститори.