Obrasci u opštoj upravi

01. Zahtjev za pristup informacijama.doc

02. Zahtjev za razgledanje spisa (predmeta) i izdavanje prepisa iz arhive.doc

03. Uvjerenje o prihodima članova domaćinstva.doc

04. Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih.doc

05. Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih.doc

07. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o prihodima članova domaćinstva.doc

08. Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu vjenčanih.doc

09. Zahtjev za izlazak na teren radi ovjere potpisa ili rukopisa i za izdavanje radne knjižice.doc

10. Izjava o zajedničkom domaćinstvu i izdržavanju članova porodice.doc

12.Zahtjev za promjenu ličnog imena.doc

13. Zahtjev za ispravku pogrešno upisanih podataka naknadni upis izostavljenih podataka u matičnim                     evidencijama.doc

14. Zahtjev za upis podataka o nacionalnosti i vjeroispovjesti u MK-2.doc

15. Zahtjev za poništenje duplog ili nenadležno izvršenog upisa u matičnim knjigama.doc

16.Prijava za upis u matičnu knjigu rođenih na osnovu izvoda iz MKR inostranog organa.doc

17.Zahtjev za naknadni upis.doc

40. Prijava za upis u matičnu knjigu vjenčanih na osnovu izvoda iz MKV inostranog organa.doc

41. Prijava za upis u matičnu knjigu umrlih na osnovu izvoda iz MKU inostranog organa.doc

42. Zahtjev za promjenu entitetskog državljanstva na osnovu člana 39. Zakona o državljanstvu Republike                  Srpske.doc

43. Prijava za upis u matičnu knjigu vjenčanih.doc

44. Prijava za upis ličnog imena djeteta u matičnu knjigu rođenih.doc

45. Zapisnik o prijavi namjere zaključenja braka.doc

46. Prijava za upis u matičnu knjigu umrlih.doc

47. Zahtjev za uvid u matičnu knjigu i spise na osnovu kojih je izvršen upis.doc

48. Zahtjev za odobrenje zaključenja braka po punomoćniku.doc

49.Zapisnik o sticanju državljanstva BiH i Republike Srpske po porijeklu oba roditelja.doc

54.Zapisnik o novom ličnom imenu djeteta

55.Zapisnik o priznanju očinstva i saglasnosti majke.doc

56. Zapisnik o određivanju ličnog imena djetetu

57.Zapisnik o sticanju državljanstva BiH i Republike Srpske po porijeklu.doc

58. Zapisnik o ličnom imenu djeteta uz prisustvo staraoca-roditelja