Голд пројекат локалног развоја

Голд пројекат локалног развоја

Пројекат има за циљ:

  • Промовисати интегрисани и свеобухватан приступ планирању и имплементацији локалног економског развоја (ЛЕР) у одабраним опћинама у секторима са највећим потенцијалом за брз и одржив раст радних мјеста;
  • Помоћи ефикаснијем кориштењу економских ресурса опћине и промовисати нове инвестиције у циљаним секторима кроз јавно-приватна партнерства;
  • Ангажовати интересне стране како би се побољшало пружање јавних услуга и пословно окружење;
  • Промовисати нове директне инвестиције и подржати конкурентне ланце снабдијевања који ће довести до стварања нових радних мјеста. С циљем стварања радних мјеста за младе особе, Пројекат ће подржавати подузетништво и радит ће са приватним и јавним сектором на имплементацији програма за струковно усавршавање који ће младим људима омогућити стицање вјештина које су потребне за локалну економију.