Eтичка линија

ETИЧКА ЛИНИЈА

Општина Зворник је укључена у пројекат „Јачање антикорупционих капацитета институција за ефикасну превенцију и борбу против неправилности и корупције на радном мјесту“, те је приступила изради Плана интегритета и систему Етичка линија.

Систем етичка линија је отворени комуникацијски канал који ради на начелима сигурности, повјерљивости транспарентности и непристраности.

Увођењем Етичке линије, као резултата најбољих свјетских пракси у пријави и отклањању злоупотреба и корупције,  Општина Зворник показује опредјељење да константно ради на побољшању и развоју примјеном ефикасних контролних механизама.

Наш задатак је отклањање свих неправилности па етичка линија, гледана са аспекта модерног друштва, није ништа друго до електронска књига жалби у оквиру које сваки грађанин, али и службеник Општинске управе може указати на одређене поступке или порцесе злоупотребе, а одговорност Општине Зворник јесте да их уклони као и да истражени случај прослиједи надлежним органима на поступање. Посебна вриједност овог система огледа се у чињеници што нико  из њега не може уклонити пријаве или доказе о евентуалним неправилностима, злоупотребама, корупцији.

Етичка линија приближава сваког грађанина локалној управи и важно је истаћи да пријаве кроз систем имају повјерљив карактер. Позивамо и охрабрујемо грађане да путем система пријаве све евентуалне злоупотребе и недостатке јер је борба против корупције успјешна само уколико имамо раширену свијест о њеним разорним ефектима.