Стручна служба Скупштине града

Стручна служба Скупштине града

Стручном службом Скупштине града руководи секретар Зоран Ђукановић,телефон 232 245.

Поступак избора секретара, статус, мандат, послови секретара и разрешење од дужности, прописани су Законом о локалној самоуправи.

Секретар Скупштине града у сарадњи са предсједником и потпредсједником Скупштине града и Градоначелником и Замјеником градоначелника  припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине.

Секретар Скупштине града пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине града и врши друге послове утврђене Пословником Скупштине.

Стручна служба Скупштине града обавља:

  • стручне, административне, техничке и друге послове за потребе Скупштине града и скупштинских радних тијела,
  • пружа стручну помоћ одборницима у вршењу одборничких права и дужности и
  • врши друге послове у складу са Статутом града и Пословником Скупштине града
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter