Служба цивилне заштите

Служба цивилне заштите

Шеф службе цивилне заштите је Рајко Јурошевић,телефон 210853

У Служби цивилне заштите обављају се послови:

 • организовања и кординације рада на изради процјене и плана цивилне заштите на подручју општине,
 • припреме процјене о угрожености становништва и материјалних добара,
 • праћења стања, припрема и организованост цивилне заштите на подручју општине,
 • израде анализа, информација и извјештаја из области цивилне заштите,
 • организовања, опремања и оспособљавања снага цивилне заштите у општини,
 • организовања и спровођења мјера заштите и спасавања становништва и материјалних добара,
 • непосредне сарадње са службом осматрања и обавјештавања и Републичком управом за цивилну заштиту,
 • унапређења система управљања квалитетом ИСО 9001:2000, из дјелокруга рада Службе,
 • припрема и обрађује материјал за сједнице Скупштине општине и одговара за законитост истих из своје надлежности,
 • координација рада са другим одјељењима и службама Општинске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлаштења,
 • као и друге послове који му се посебним актима и налогом Наченика општине ставе у дјелокруг рада.

Деминирани пројекти до сада.doc

Пројекти припремљени за деминирање.doc

Пронађени и уништени НУС на подручју општине Зворник.doc

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter