Служба Професионалне ватрогасне јединице

 

Служба Професионалне ватрогасне јединице 

Шеф службе ПВЈ је Славиша Милић, Ул. Вука Караџића бб 75400 Зворник тел/фах 056/210-133,056/232-420, хитни позиви на 123 

У служби Професионалне ватрогасне јединице обављају се послови:

 • обављање Законом утврђених дјелатности професионалних ватрогасних јединица (дјелатност:82.25),
 • учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције,
 • гашење пожара и спашавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама,
 • спровођење мјера заштите од пожара, утврђених Планом заштите од пожара општине Зворник,
 • пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама,
 • остваривање задатака јединица цивилне заштите у складу са Законом о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број:121/12)
 • врши обуку радника и провјеру знања из области заштите од пожара код послодавца, на основу закљученог уговора (дјелатност:85.59- остало образовање),
 • врши уградњу и промет ватрогасне и друге опреме,
 • врши превентивне послове из области заштите од пожара испитивање ручних и превозних апарата за гашење почетног пожара односно пуњења и сервисирања ватрогасних апарата и испитивања хидрантске мреже (дјелатност:71.20-техничко испитивање и анализа)
 • метеорологија -(дјелатност 74.90),
 • димњачарство -(дјелатност 81.22),
 • обавља и друге послове у еколошким и другим несрећама,
 • врши свакодневно очитавање температуре и те податке доставља Републичком хидрометеоролошком заводу Републике Српске“.

Датум оснивања: На основу Одлуке СО Зворник бр.01-022-31/99 од 2.3.1999.год. регистровани у Основном суду у Бијељини 29.7.1999.год.

Планове и извештаје о раду усваја Скупштина општине Зворник.

Организациона – командна шема :  командир, заменик командира,помоћник командира,командири смјена,ватрогасци,сервисери.

Прво ватрогасно друштво у Зворнику формирано је 1924 год.

Ове године ПВЈ  слави 91 година постојања.

За 91 годину ватрогаства у Зворнику  поред ДВД Зворник било је формирано и ДВД Козлук,ДВД Јадар и индустријска ватрогасна јединица „ Бирач“.

Први предесдник и оснивач ДВД Зворник је био пекар Херман Гинзбергер а његов заменик Емил Краус.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter