Radna tijela

I-KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

(imenovana 02.12.2016.godine)

 1. Dragan Riđošić, predsjednik komisije
 2. Dragoslav Milanović, zamjenik predsjednika
 3. Bojan Lukić, član
 4. Mersad Mehmedović, član
 5. Aleksandar Pisić, član

II- KOMISIJA ZA STATUTARNA PITANJA I PROPISE

(imenovana 02.12.2016.godine)

 1. Ivan Popović, predsjednik, odbornik
 2. Srđan Bogićević, član, odbornik
 3. Radenko Tešić, član, odbornik
 4. Vehid Mahmutović, član, iz reda pravne struke
 5. Tamara Jović, član iz reda pravne struke

III- KOMISIJA ZA BUDŽET I FINANSIJE

(imenovana 02.12.2016.godine)

 1. Milan Đokić, predsjednik, odbornik
 2. Nebojša Galić, član, odbornik
 3. Nevenka Marilović, član, odbornik
 4. Vukašin Nikolić, član, iz reda finansijske struke
 5. Saša Marković, član iz reda finansijske struke.

IV- KOMISIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I PREDSTAVKE I

PRITUŽBE GRAĐANA I SARADNJU SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

 1. Dragan Riđošić, odbornik, predsjednik
 2. Željko Radović, odbornik, član
 3. Siniša Mijatović, odbornik, član
 4. Elmedin Bošnjak, odbornik, član
 5. Nenad Prodanović, odbornik, član

V- KOMISIJA ZA MJESNE ZAJEDNICE I SARADNJU SA

OPŠTINAMA I GRADOVIMA

 1. Radenko Đurić, odbornik, predsjednik
 2. Stevo Lazarević, odbornik, član
 3. Biljana Pisić, odbornik, član
 4. Anel Karić, odbornik, član
 5. Dragiša Džinić, odbornik, član 

VI- KOMISIJA ZA DRUŠTVENI NADZOR,

NAGRADE I PRIZNANJA

 1. Biljana Pisić, odbornik, predsjednik
 2. Boško Milić, odbornik, član
 3. Nebojša Galić, odbornik, član
 4. Gordan Jovanović, iz reda ist.gr, član
 5. Slaviša Vlačić, iz reda ist.gr, član

VII- KOMISIJA  ZA ZAŠTITU OKOLINE,

KULTURNOG I PRIRODNOG NASLEĐA

 1. Gordan Vuković, odbornik, predsjednik
 2. Dragoslav Milanović, odbornik, član
 3. Jovan Jović, iz reda ist.gr, član

VIII- KOMISIJA ZA ODNOSE SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

 1. Elmedin Bošnjak, odbornik, predsjednik
 2. Ratko Tomić, odbornik, član
 3. Bojan Lukić, odbornik, član

IX- KOMISIJA ZA BORAČKA PITANJA

I SOCIJALNU ZAŠTITU

 1. Stevo Lazarević, odbornik, predsjednik
 2. Dragan Tejić, odbornik, član
 3. Milorad Šakotić, odbornik, član
 4. Dragiša Džinić, odbornik, član
 5. Ratko Tomić, odbornik, član

X- KOMISIJA ZA PITANJE MLADIH

 1. Ivan Popović, odbornik, predsjednik
 2. Mladen Jovanović, odbornik, član
 3. Srđan Bogićević, odbornik, član
 4. Esad Čivić, iz reda mladih, član
 5. Dragana Tešić, iz reda mladih, član

XI- KOMISIJA ZA SPORT I KULTURU

 1. Radivoje Aćimović, odbornik, predsjednik
 2. Milan Đokić, odbornik, član
 3. Branko Pejić, odbornik, član
 4. Aleksandar Vasić, iz reda k.s.rad, član
 5. Darko Stefanović, iz reda k.s rad, član

XII- KOMISIJA ZA PLANIRANJE

GRADSKOG RAZVOJA

 1. Dragoslav Milanović, odbornik, predsjednik
 2. Gordan Vuković, odbornik, član
 3. Rade Lujić, odbornik, član
 4. Radenko Tešić, odbornik, član
 5. Ivana Stojanović, iz reda str, član
 6. Darko Stefanović, iz reda str, član
 7. Bojan Ćirković, iz reda str, član

XIII- ODBOR ZA KODEKS PONAŠANJA

 1. Vehid Kadrić, odbornik, predsjednik
 2. Hadži Duško Ristić, odbornik, član
 3. Radivoje Aćimović, odbornik, član
 4. Đorđe Deurić, ugl. i af.građ., član
 5. Mladen Radić, ugl. i af.građ., član