Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti

 

Odjeljenje za za privredu i društvene djelatnosti

VD Načelnik odjeljenja je Darko Stefanović,telefon 056 232 236

U Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti obavljaju se sledeći poslovi:

 •  izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u okviru prava i dužnosti Grada koji se odnose na oblast privrede i društvenih djelatnosti,
 •  stručni i upravni poslovi iz nadležnosti Odjeljenja u oblasti privrede i društvenih djelatnosti;
 •  planiranje razvoja  u oblasti privrede i društvenih djelatnosti,
 •  upravljanje i razvoj poslovne zone,
 •  izdavanje odobrenja i licenci za obavljanje registrovanih djelatnosti preduzetnika,
 •  izdavanje poljoprivredne saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe,
 •  podsticaj razvoja i pružanje savjetodavnih usluga malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima,
 •  obezbjeđenje uslova za razvoj poljoprivredne proizvodnje i zaštite poljoprivrednog zemljišta, stočarstva, voćarstva, mini farmi, lova, ribolova, kao i organizovanja poljoprivrednika,
 •  obezbjeđenje uslova za razvoj i unapređenje ugostiteljstva, zanatstva i trgovine i propisivanje radnog vremena i drugih uslova njihovog rada i poslovanja kojima se ostvaruju zahtjevi građana u okviru tih djelatnosti,
 •  ostvarivanje vlasničkih i osnivačkih interesa Grada, praćenje rada javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad i predlaganje mjera za unapređenje rada, iz nadležnosti Odjeljenja,
 •  obezbjeđenje uslove za razvoj turizma, turističkih mjesta i razvoj i unapređenje komunalnih, sportsko – rekreativnih i drugih djelatnosti koje doprinose razvoju turizma, kao i uslove za organizovanje turističko – informativne i propagandne djelatnosti,
 •  prikupljanje podataka i izrada informacija i analiza o poslovanju ustanova i organizacija u oblasti društvenih djelatnosti,
 •  preventivna zaštita zdravlja i otklanjanje posledica po zdravlje stanovništva na području Grada,
 •  izrada Programa razvoja socijalne zaštite i podsticanje razvoja socijalno-zaštitnih programa u Gradu,
 •  obezbjeđenje zaštite i održavanja kulturnih dobara, spomenika i spomen-obilježja od značaja za kulturno-istorijsku tradiciju, ako njihova zaštita i održavanje nisu uređeni drugim propisima,
 •  organizacija manifestacija i obilježavanja jubileja u oblasti kulture od značaja za Grad i razvoj kulturno-umjetničkog amaterizma u Gradu,
 •  izgradnja, rekonstrukcija i održavanje objekata kulture u kojima se ostvaruju potrebe kulture na području Grada,
 •  obezbjeđenje uslova za izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih i rekreativnih objekata,
 •  obezbjeđenje i usmjeravanje realizacije školskih i studentskih sportskih takmičenja,
 •  poslovi pripreme, raspisivanja i dodjele stipendija studentima i učenicima na području Grada,
 •  obezbjeđenje posebnih uslova za povećanje kvantiteta i kvaliteta rada sa mladim sportskim talentima,
 •  obezbjeđenje uslova za razvoj i unapređenje amaterskog sporta,
 •  vođenje evidencije sportskih organizacija i pružanje pomoći u organizaciji sportskih manifestacija,
 •  saradnja sa nevladinim organizacijama i vođenje registra nevladinih organizacija,
 •  obezbjeđuje uslove za poboljšanje uloge i statusa mladih na području Grada,
 •  prikupljanje i obrada statističkih i drugih podataka putem zvaničnih statističkih izvještaja,
 •  učešće u svim fazama strateškog planiranja i upravljanja razvojem;
 •  učešće u izradi plana implementacije Strategije integrisanog razvoja;
 •  pripremanje godišnjeg operativnog plana rada, koji sadrži planirane strateške projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekata;
 •  prikupljanje podataka, pripremanje analiza koje su potrebne za efektivno upravljanje razvojem u svim fazama strateškog upravljanja razvojem (planiranju, realizaciji, praćenju, vrednovanju i izvještavanju) iz nadležnosti Odjeljenja, izrada izvještaja o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti, i sve navedeno dostavlja Odsjeku za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju,
 •  izrada mjesečnih i godišnjih izvještaja o radu Odjeljenja,
 •  priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine grada,
 •  unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,
 •  koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja i
 •  drugi poslovi koji mu se posebnim aktima i nalogom Gradonačelnika stave u djelokrug rada.

 U okviru Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti organizuju se odsjeci, i to:

1.Odsjek za privredu, u kojem se obavljaju sledeći poslovi:

 1. izvršavanje Zakona, drugih propisa i opštih akata u okviru prava i dužnosti Grada koji se odnose na oblast privrede,
 2. stručni i upravni poslovi iz nadležnosti Odjeljenja u oblasti privrede,
 3. planiranje razvoja u oblasti privrede, poljoprivrede i dr.,
 4. izdavanje odobrenja i licenci za obavljanje registrovanih djelatnosti preduzetnika,
 5. izdavanje poljoprivredne saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe,
 6. podsticaj razvoja i pružanje savjetodavnih usluga malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima,
 7. upravljanje i razvoj poslovne zone,
 8. planiranje i plasman subvencija za zapošljavanje, koje se finansiraju iz gradskog budžeta,
 9. predlaganje podsticajnih mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje i zaštite poljoprivrednog zemljišta, stočarstva, voćarstva, mini farmi, organizovanja poljoprivrednika, lova, ribolova, i obrada zahtjeva za podsticaj poljoprivredi,
 10. obezbjeđenje uslova za razvoj i unapređenje ugostiteljstva, zanatstva i trgovine i propisuje radno vrijeme i druge uslove njihovog rada i poslovanja kojima se ostvaruju zahtjevi građana u okviru tih djelatnosti,
 11. obezbjeđenje uslova za razvoj turizma, turističkih mjesta i razvoj i unapređenje komunalnih, sportsko – rekreativnih i drugih djelatnosti koje doprinose razvoju turizma, kao i uslova za organizovanje turističko – informativne i propagandne djelatnosti,
 12. ostvarivanje osnivačkih i vlasničkih prava Grada u javnim preduzećima,
 13. izrada analiza, informacija i izvještaja iz nadležnosti Odsjeka,
 14. koordinacija rada i funkcionisanja stanica protivgradne zaštite na teritoriji Grada,
 15. pružanje stručne pomoći poljoprivrednicima za ostvarivanje Republičkih podsticaja,
 16. koordinacija i savjetodavne usluge malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima,
 17. prikupljanje i obrada statističkih i drugih podatka putem zvaničnih izvještaja,
 18. priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine grada,
 19. unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,
 20. koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja i
 21. drugi poslovi koji se posebnim aktima i nalogom Gradonačelnika ili načelnika Odjeljenja stave u djelokrug rada;

2. Odsjek za društvene djelatnosti, u kojem obavljaju sledeći poslovi:

 1. izvršavanje Zakona, drugih propisa i opštih akata u okviru prava i dužnosti Grada koji se odnose na oblast društvenih djelatnosti,
 2. stručni i upravni poslovi iz nadležnosti Odjeljenja u oblasti društvenih djelatnosti,
 3. praćenje rada javnih ustanova čiji je osnivač Grad i predlaganje mjera za unapređenje njihovog rada, i davanje mišljenja Skupštini grada po osnovu njihovih godišnjih planova rada i izvještaja o radu
 4. prikupljanje podataka i izrada informacija i analiza o poslovanju ustanova i organizacija u oblasti društvenih djelatnosti,
 5. saradnja sa osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada, fakultetom i predškolskom ustanovom u cilju poboljšanja uslova rada i standarda učenika i studenata,
 6. planiranje i praćenje izgradnje i sanacije školskih objekata,
 7. priprema, raspisivanje i dodjela studentskih stipendija iz gradskog budžeta,
 8. vođenje evidencije učenika – korisnika prava na subvencionisanje troškova prevoza,
 9. preventivna zaštita zdravlja i otklanjanje posledica po zdravlje stanovništva na području Grada,
 10. izrada Gradskog programa dodatnog razvoja socijalne zaštite i podsticanje razvoja socijalno zaštitnih programa u Gradu,
 11. sprovođenje postupka dodjele pomoći licima slabog materijanog stanja,
 12. sprovođenje programa pronatalitetne politike finansirane iz gradskog budžeta,
 13. obezbjeđenje zaštite i održavanja kulturnih dobara, spomenika i spomen-obilježja od značaja za kulturno-istorijsku tradiciju, ako njihova zaštita i održavanje nisu uređeni drugim propisima,
 14. organizacija manifestacija i obilježavanja jubileja u oblasti kulture od značaja za Grad i razvoj kulturno-umjetničkog amaterizma u Gradu,
 15. obezbjeđenje uslova za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata kulture na području Grada,
 16. obezbjeđenje uslova za izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih i rekreativnih objekata,
 17. obezbjeđenje i usmjeravanje realizacije školskih i studentskih sportskih takmičenja,
 18. obezbjeđenje posebnih uslova za povećanje kvantiteta i kvaliteta rada sa mladim sportskim talentima,
 19. obezbjeđenje uslova za razvoj i unapređenje amaterskog sporta,
 20. vođenje evidencije sportskih organizacija i pružanje pomoći u organizaciji sportskih manifestacija,
 21. saradnja sa nevladinim organizacijama i vođenje registra nevladinih organizacija,
 22. obezbjeđuje uslove za poboljšanje uloge i statusa mladih na području Grada,
 23. priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine grada,
 24. unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,
 25. koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja i
 26. drugi poslove koji se posebnim aktima i nalogom Gradonačelnika ili načelnika Odjeljenja stave u djelokrug rada.