Odjeljenje komunalne policije

Odjeljenje komunalne policije

Načelnik komunalne policije je Goran Pisić,telefon  056 490 366   goran.pisic@gradzvornik.org    056 490 365

U Odjeljenju komunalne policije obavljaju se sledeći poslovi:

 •  komunalno-inspekcijska kontrola i nadzor nad primjenom zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti utvrđenih posebnim zakonima i propisima Grada, tj. obavlja sve poslove predviđene Zakonom o komunalnoj policiji,
 •  u vršenju kontrole i nadzora Komunalna policija ima ovlašćenja utvrđena Zakonom i propisima Grada iz komunalnih i drugih oblasti,
 •  izdavanje prekršajnih naloge, podnošenje prekršajnih i krivičnih prijava protiv prekršilaca/počinilaca iz nadležnosti komunalne policije,
 •  donošenje programa i planova u obavljanju komunalno-inspekcijskog nadzora,
 •  vođenje evidencije o obavljenom komunalno-inspekcijskom nadzoru,
 •  učešće u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
 •  pripremanje godišnjeg operativnog plana rada, praćenje njegove realizacije i podnošenje periodičnih izvještaja Gradonačelniku,
 •  prikupljanje podataka, priprema analiza, izvještaja i informacija i dostavljanje istih nadležnim gradskim i drugim organima,
 •  učešće u pripremi i predlaganju projektnih prijedloga i projektne dokumentacije,
 •  unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,
 •  podnošenje Gradonačelniku redovnih mjesečnih i godišnjih izvještaja,
 •  koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja,
 •  priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine grada i odgovara za zakonitosti istih iz svoje nadležnosti.