Комунална полиција

 Комунална полиција

Начелник комуналне полиције је Горан Писић,телефон 232 230

Комунална полиција врши послове комунално – полицијске контроле и надзора над примјеном закона, других прописа и општих аката из области комуналних и других дјелатности утврђених посебним законима и прописима Општине. Комунална полиција обавља све послове предвиђене Законом о комуналној полицији.

У вршењу контроле и надзора Комунална полиција има овлашћења утврђена законом и прописима Општине из комуналних и других области.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter