Narodna biblioteka i muzejska zbirka

„U NARODNA BIBLIOTEKA I MUZEJSKA ZBIRKA

Svetog  Save br. 9, ZVORNIK

Tel. : 056-211-234; 056-210-260

Fah.: 070/311-690

e-mail: bibliozv@yahoo.com ; bibliozv_racunovodstvo@yahoo.com

Narodna biblioteka i muzejska zbirka u Zvorniku, koja je sa radom počela davne 1946. godine,  predstavlja spoj tradicionalnog i modernog, čuvar je znanja i most između prošlosti i budućnosti.

Upravo zato Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik postoji dugo i najbrže se prilagođava modernim tehnologijama i promjenama ukusa i potrebama korisnika.

Ulaganjem u biblioteku čuva se identitet sredine i nacije, naslijeđe i kulturna baština, sve ono što kao pisani, audio, video i slikovni trag identifikuje jedan narod i zemlju.

Civilizacije koje nisu imale svoje pismo i biblioteke da prikupe i sačuvaju napisano, nisu ostale upamćene.

Ostali su oni narodi koji su zapisivali i čuvali svoje pisane izvore.

Svjesni velike odgovornosti koja je na bibliotekama, zaposleni u Narodnoj  biblioteci i muzejskoj  zbirci Zvorniku bilježe dobre rezultate i drže korak sa savremenim tokovima modernog bibliotekastva.

U mnogim oblastima zvornički bibliotečki radnici su uzor drugima i pioniri u spajanju starog i novog, u kulturnoj, prosvetnoj, humanističkoj i socijalnoj ulozi koju vrše u lokalnoj sredini i okruženju.

To pokazuje povećanje i proširenje usluga, korišćenje savremenih tehnologija i internet prezentacije, raznovrsni programi čime Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik ostaje centar kulturne sredine i čuvar lokalnog naslijeđa.

JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik, smještena je objektu Kasina u centru grada. Raspolaže sa 70 000 naslova različitih stručnih grupa koje su dostupne stanovnicima opštine Zvornik i regije.

U okviru biblioteke radi čitaonica sa 20 mjesta u kojoj se svakodnevno mogu pročitati dnevna i nedeljna štampa.

Našim sugrađanima su na raspolaganju i pet kompjutera koji imaju internet vezu.

Stalna etnografska i arheološka postavka naše muzejske zbirke, kao i tematske izložbe, su takođe važan segment našeg rada koji preporučujemo našim sugrađanima ali i gostima.

U Narodnoj biblioteci Zvornik se organizuju brojini edukativni sadržaji za najmlađe i tinejdžere, ali i za odrasle. Tu su i brojne knjižvne i večeri poezije na kojima se naši sugrađani mogu družiti sa poznatim piscima ali i zavičajnim piscima i pjesnicima.

Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik radi od 7 – 19 sati, subotom od 8 – 13 sati.