Centar za socijalni rad Zvornik

sjedište je u Zvorniku na adresi Vuka Karadžića 120,
odgovorno lice je Vukašin Nikolić,telefon 214 020
kontak telefoni su:
056/213-507-računovodstvo;
056/ 210-582 socijalni radnici;
056/214/021-pravna i dječija služba;

Centar za socijalni rad Zvornik je javna ustanova socijalne zaštite koju je osnovala Opština Zvornik za izvršenje poslova i realizaciju prava utvrđenih Zakonom o Socijalnoj zaštiti, Porodičnog zakona, Zakona o diječijoj zaštiti i drugih propisa radi pružanja usluga socijalnog rada na području ove opštine.
Djelatnost Centar za socijalni rad Zvornik je:
88.10-djelatnost socijalnog rada bez smještaja za starija lica i lica sa invaliditetom i
88.99-ostala djelatnost socijalnog rada bez smještaja.