Zvornik-stan

Naziv ustanove/preduzeća:
A.D.˝Zvornik-stan˝
3. Kontakt informacije:

Adresa: Svetog Save bb Z-16, Zvornik
Telefon: 056/210-049; 210-323
Fax. 056/210-277
e-mail: zvornikstan@yahoo.com

4.Osnovne informacije:
Datum osnivanja: 1994 godine osnovano preduzeća J.P.˝Zvornik-stan˝
2005 godine osnivano preduzeće A.D.˝Zvornik-stan˝
Nadležnost: Distribucija i prodaja gasovitih goriva distributivnom mrežom, proizvodnja i snabdijevanje parom i
toplom vodom, održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, postavljanje
električnih instalacija i opreme, izolacioni radovi, postavljanje cijevnih instalacija, cjevovodni
transport
Broj radnika: 55