Profesionalna vatrogasna jedinica opštine Zvornik

Šef službe PVJ je Slaviša Milić, Ul. Vuka Karadžića bb 75400 Zvornik tel/fah 056/210-133,056/232-420, hitni pozivi na 123

U službi Profesionalne vatrogasne jedinice obavljaju se poslovi:

 • obavljanje Zakonom utvrđenih djelatnosti profesionalnih vatrogasnih jedinica (djelatnost:82.25),
 • učešće u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara koje su u funkciji blagovremenosti i povećanja efikasnosti vatrogasne intervencije,
 • gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i elementarnim nepogodama,
 • sprovođenje mjera zaštite od požara, utvrđenih Planom zaštite od požara opštine Zvornik,
 • pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
 • ostvarivanje zadataka jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:121/12)
 • vrši obuku radnika i provjeru znanja iz oblasti zaštite od požara kod poslodavca, na osnovu zaključenog ugovora (djelatnost:85.59- ostalo obrazovanje),
 • vrši ugradnju i promet vatrogasne i druge opreme,
 • vrši preventivne poslove iz oblasti zaštite od požara ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara odnosno punjenja i servisiranja vatrogasnih aparata i ispitivanja hidrantske mreže (djelatnost:71.20-tehničko ispitivanje i analiza)
 • meteorologija -(djelatnost 74.90),
 • dimnjačarstvo -(djelatnost 81.22),
 • obavlja i druge poslove u ekološkim i drugim nesrećama,
 • vrši svakodnevno očitavanje temperature i te podatke dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske“.

 

 

Datum osnivanja: Na osnovu Odluke SO Zvornik br.01-022-31/99 od 2.3.1999.god. registrovani u Osnovnom sudu u Bijeljini 29.7.1999.god.

 

Planove i izveštaje o radu usvaja Skupština opštine Zvornik.

Organizaciona – komandna šema :  komandir, zamenik komandira,pomoćnik komandira,komandiri smjena,vatrogasci,serviseri.

 

Prvo vatrogasno društvo u Zvorniku formirano je 1924 god.

Ove godine PVJ  slavi 91 godina postojanja.

Za 91 godinu vatrogastva u Zvorniku  pored DVD Zvornik bilo je formirano i DVD Kozluk,DVD Jadar i industrijska vatrogasna jedinica „ Birač“.

Prvi predesdnik i osnivač DVD Zvornik je bio pekar Herman Ginzberger a njegov zamenik Emil Kraus.